PMA Motorsport

Giacomo Jelmini

Giacomo Jelmini

Giacomo Jelmini

Pilote #44

Nationalité IT
Ecurie PMA Motorsport

Giacomo Jelmini

Biographie

Illustration